Agenda

Maart
15 maart vrijdagavond in Franeker
23 maart zaterdagavond in Welsryp om 20.00 uur
 
April
21 april, Paaszondag in Franeker
 
Mei
5 mei zondag in Leeuwarden, Omrop Fryslân                                                                          
11 mei zaterdagochtend Bethelkerk in Drachten 9.30 uur
18 mei zaterdag Korendag in Kampen
 
Juni
9 juni, Pinksteren, zondagavond, Hallum
16 juni zondag in Lwd Camminghaburen, PKN kerk De Schakel, 10.00 uur
30 juni zondag in Dronryp. 9.30 uur ’s morgens. Openlucht/tent
 
September
8 september zondag onder optie
 
November
17 november zondag onder optie
 
December
13 december, kerstconcert vrijdagavond MFC Mozaïek